Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6352

Şimal, laboratuvarda AgNO3 ve NaCl çözeltileriyle bir çözünme-çökelme tepkimesi gerçekleştiriyor. Öğretmeni Şimal’den tepkime sonunda oluşan karışımı, bileşenlerine ayırmasını istiyor.

Buna göre Şimal’in sırasıyla yapması gereken işlemler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 2: 6355
Soru 3: 6359

Nişadır'ın (NH4Cl) analizinden amonyak ve tuz ruhu oluşmaktadır. 107 g saf nişdırın analizinden normal koşullarda 1,12 L tuz ruhu oluştuğuna göre nişadırın % verimi kaçtır? (H:1, N:14, Cl:35,5 g/mol)

Soru 4: 6360

Şeker oranı %40 olan şekerli suyun %20'si dökülüyor. Yerine dökülen miktar kadar saf şeker ilave ediliyor ve şekerin çözülmesi sağlanıyor.

Buna göre oluşan yeni karışımın şeker yüzdesi kaçtır?

Soru 5: 6362

Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yedi milyar olduğu bilinmektedir. Kenan öğretmen, 1 gram H2O da dünyadaki insan nüfusundan daha fazla molekül olduğunu söylemektedir. 

Buna göre Kenan öğretmenin bu durumu ispatlayabilmesi için

      I.      Avagadro sayısı

     II.      Suyun mol kütlesi

    III.     Hidrojen ve oksijenin atom kütlesi

bilgilerinden en az hangilerini kullanmalıdır?

Soru 6: 6364

Zeynep kek yaparken kabartma tozunun üzerine limon sıktığı zaman bir kimyasal reaksiyon oluştuğunu fark etmiştir.

Aşağıda verilen reaksiyonlardan hangisi ifade edilen reaksiyonla aynı türdendir?

Soru 7: 6365

Eşit kütlelerde magnezyum (Mg) ve oksijen (O) elementleri kullanılarak MgO elde edilirken 3 gram maddenin arttığı gözlemleniyor.

Buna göre elde edilen MgO bileşiği kaç gramdır? (Mg: 24, O: 16)

Soru 8: 6366

C ve H element atomları arasında oluşan iki farklı bileşikten I. bileşiğin formülü C2Hve II. bileşiğin formülü C3H4 tür.

Bu iki bileşikte aynı miktarda karbon element atomu ile birleşen I. bileşikteki H element atomunun, II. bileşikteki H element atomuna katlı oranı kaçtır?

Soru 9: 6367