Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 19908

  I.    Tepkime homojendir.

  II.   Tepkime süresince kaptaki atom sayısı azalır.

  III.  Eşit mollerde CO ve O2 alınırsa O2 gazının %50'si artar.

ifadelerden hangisi veya hangileri doğru olur?

Soru 2: 19909

tepkimesine göre 20 litre N2 ve 30 litre O2'den en fazla kaç litre NO2 gazı elde edilir?

Soru 3: 19910

5,4 gram X iel 16 gram Y2O3 tepkimeye girmekte ve 10,2 gram X2O3 oluşmaktadır.

X ve Y'nin atom kütleleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

           X                    Y     

Soru 4: 19911

3 gram magnezyum ile 20 gram brom tepkimeye girerek MgBr2 oluşturmaktadır.

50 gram magneyum ve brom karışımı tepkimeye girince 4 gram magnezyum arttığına göre karışımdaki bromun kütlesi nedir?

Soru 5: 19912

Sabit hacimli kapalı bir kapta X maddesi ile O2 gazının tepkimeye girmesi sonucu oluşan H2O ve CO2'nin mol sayılarının değişimi grafikte merilmiştir.

Buna göre X maddesinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 19913

Eşit kütlede Mg ve O2 alınarak MgO elde edilirken 4 gram oksijen artmaktadır.

Buna göre başlangıçta alınan Mg miktarı kaç gramdır? (Mg:24, O:16)

Soru 7: 19914

Eşit kütlede C ve H2 alınarak 84 gram C2H4 bileşiği elde ediliyor.

Buna göre

  I.   Başlangıçta her ikisinden de 42'şer gram alınmıştır.

  II.  Karbondan 12 garam artmıştır.

  III. Hidronenden 60 gram artmıştır.

yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur? 

    (C: 12, H: 1)

Soru 8: 19915

SO3 bileşiği kütlece %40 S atomu içermektedir.

Buna göre SO2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme (mS/mO) oranı kaçtır?

Soru 9: 19916

22 gram N2O bileşiğinde 14 gram N2 vardır.

Buna göre 42 gram N2'un yeterli miktarda O2 ile birleşmesinden kaç gram NO2 bileşiği oluşur?

Soru 10: 19917

36 gram Mg ile 36 gram N2'un reaksiyonundan Mg3N2 bileşiği oluşurken 22 gram N2 artıyor.

Bu bileşikteki elementlerin kütlece birleşme (mMg/mN) oranı nedir?