Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 19918

XO bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme (mX/mO) oranı 5/2 dir.

Buna göre, X'in atom kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? (O: 16 g/mol)

Soru 2: 19919

Endüstriyel asetilen (C2H2); 

CaC2  +  2H2O  →  C2H2  +  Ca(OH)2 reaksiyonuyla elde ediliyor.

20 gram CaC2 ile 9 gram H2O tepkimesinden 18,5 gram Ca(OH)2 oluşurken 4 gram CaC2 artıyor.

Buna göre kaç gram C2H2 oluşmuştur?

Soru 3: 19920

X2Y3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı mX/mY = 7/6 dır X ve Y elementlerinin oluşturduğu diğer bileşikte kütlece birleşme oranı mX/mY = 7/4 tür.

Buna göre, ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hanginde doğru verilmiştir?

Soru 4: 19921

  I.    NH3(g)  +  HCl(g)  →  NH4Cl(k)

  II.   2KI(suda)  +  Pb(NO3)2(suda)  →  PbI2(k)  +  2KNO3(suda)

  III.  4Fe(k)  +  3O2(g)  →  2Fe2O3(k)

  IV.  Zn(k)  +  CuSO4(suda) →  ZnSO4(suda)  +  Cu(k)

Yukarıda verilen tepkimelerden hangisi yada hangileri çözünme-çökelme tepkimesidir?

Soru 5: 19922

Aşağıdaki tepkimelerin hangisi nötralleşme tepkimesidir?

Soru 6: 19923

H2SO4(suda)  +  Mg(OH)2(suda)  →  Y(suda)  +  2H2O(s)

HCl(suda)  +  KOH(suda)  →  X(suda)  +  H2O(s)

Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili

  I.    Çözünme tepkimeleridir.

  II.   X ve Y birer tuzdur.

  III.  HCl ve H2SO4 asittir.

yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?

Soru 7: 20500

0,1 mol C2H5COOH bileşiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

( NA : 6,02.1023 )

Soru 8: 20501

N2(g)  +  3H2(g)  →  2NH3(g)  tepkimesiyle ilgili

  I.    Molekül sayısı korunur.

  II.   Homojen tepkimedir.

  III.  Toplam proton ve nötron sayısı korunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 20502

Yapısında 1,4 mol hidrojen atomu bulunan C6H14  molekülüyle ilgili

  I.    0,01 moldür.

  II.   3,612.1023 tane karbon atomu içerir.

  III. Toplam 2 mol atom içerir.

yargılarından hangileri doğrudur? ( NA : 6,02.1023 )

Soru 10: 20503

Mg ve O2 ile yapılan MgO eldesi deneylerinde elde edilen veriler yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre

  I.    A deneyi artansız gerçekleşmiştir.

  II.   B deneyinde artan madde bulunur.

  III.  C deneyinde 2 gram Mg elementi artar.

  IV.  D deneyinde artan madde Mg elementidir.

yargılarından hangileri doğrudur? (Mg: 24, O: 16)