Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6463

Caner 4 yaşında meraklı bir çocuktur. Mutfakta bulduğu tuz, su, kolonya, şekeri bir kabın içine koyarak karıştırmıştır. Caner’in elde ettiği bu karışımı bileşenlerine ayrıştırmak için bir deney düzeneği tasarlayınız.

Soru 2: 6465

Aşağıda verilen örnekleri ve bu örneklerin ilişkili olduğu kavramları kullanarak kavramlar arası ilişkilendirmeleri göz önünde bulundurunuz ve  bir kavram haritası oluşturunuz.

Amalgam

Duman

Çamurlu su

Karbon tetra klorür + eter