Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22777

Ayşe yemekhanede öğle yemeğinde çıkan üzüm hoşafını içtiğinde şekerin çok fazla olduğunu fark ediyor. Üzüm hoşafındaki şeker derişimini azaltmak için arkadaşlarının tavsiyesiyle bir miktar su ilave ediyor.
“Ayşeʼnin yaptığı işlemden sonra oluşan çözelti ilk çözeltiye göre daha ............ dir.ˮ cümlesinde verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmelidir?

Soru 2: 22796

210 gram saf suya 50 gram tuz ilave edildiğinde 10 gram tuzun çözünmeden kaldığı görülüyor.
Buna göre aynı sıcaklıkta hazırlanan çözelti kütlece % ............ lıktır.

Soru 3: 22797

Kütlece %30ʼluk 400 gram şeker çözeltisine 100 gram daha su ilave edildiğinde yeni çözeltinin kütlece yüzdesi ............ olur.

Soru 4: 22798

Kütlece %10ʼluk 400 gram tuz çözeltisine 60 gram tuz, 40 gram su ilave edildiğinde yeni çözeltinin kütlece yüzdesi ............ olur.

Soru 5: 22799

Aşağıdaki tabloda balı oluşturan bileşenlerin kütlece % derişimleri verilmiştir. Buna göre 1 kg balda ............ gram glikoz bulunur. 

 

Kütlece % Derişim Bileşen
40 Fruktoz
30 Glikoz
20 Su
10 Diğer bileşenler