Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6352

Şimal, laboratuvarda AgNO3 ve NaCl çözeltileriyle bir çözünme-çökelme tepkimesi gerçekleştiriyor. Öğretmeni Şimal’den tepkime sonunda oluşan karışımı, bileşenlerine ayırmasını istiyor.

Buna göre Şimal’in sırasıyla yapması gereken işlemler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 2: 6400
Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Soru 3: 6401
Aşağıdaki karışımlardan hangisi çözeltidir?
Soru 4: 6402

Sıvı içinde dağılan maddenin tanecik boyutu 10-9 m ve 10-6 m arasında olanlar koloit, 10-6 m den büyük olanlar süspansiyon olarak tanımlanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmanın dışında kalır?

Soru 5: 6403

Çözeltiler için;

I. Sabit bir erime ve kaynama noktası vardır.

II. Formülle gösterilemezler.

III. İyon içeren çözeltiler elektrik akımını iletir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 6: 6404
Aşağıdaki karışımlardan hangisi heterojen değildir?
Soru 7: 6405

Bir metal elementin en az bir başka element (metal, ametal) ile homojen karışımına alaşım denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi alaşımdır?

Soru 8: 6406

Aşağıda verilen çözeltilerden hangisinin bileşenlerinin fiziksel halleri doğru verilmiştir?


          Örnek            Çözünen        Çözücü

Soru 9: 6407

Bir karışım aşağıdaki özelliklerden hangisine sahipse kesinlikle çözelti olarak adlandırılabilir?

I. Tereyağı (Emülsiyon)

II. Duman (Aerosol)

III. Sabunlu su (koloit)

Yukarıdaki maddelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?