Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26644

Karışımlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2: 26646

• Karışımda genellikle miktarı az olana - - - - denir.

• Zeytinyağı ve su karışımı - - - - örneğidir.

• Her yerinde aynı miktarda dağılmayan karışımlara - - - - karışım denir.

• Katı - sıvı heterojen karışımlara - - - - denir.

Yukarıda verilen boşluklara seçeneklerdeki kelimelerden uygun olanları yazıldığında hangi kelime açıkta kalır?

Soru 3: 26647

Buna göre X ve Y ile gösterilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 4: 26648

Aşağıda bazı karışımların dağılan maddelerinin ve dağılma ortamlarının fiziksel hâlleri belirtilmiştir.

Buna göre hangisinde hata yapılmıştır?

        Madde       Dağılan madde       Dağılma ortamı 

Soru 5: 26649

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir?

Soru 6: 26650

şeklinde oluyor.

Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 7: 26651

Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfa aittir?

Soru 8: 26652

I. Asit

II. Tuz

II. Cıva

IV. Kum

Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştırılırsa çözelti oluşmaz?

Soru 9: 26653

Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar?

Soru 10: 26654

Bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon ve moleküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturmasına çözünme denir.

Buna göre,

  I.    Etil alkolün su ile karışması,

  II.   Benzinin su ile karışması,

  III.  Şekerin su ile karışması

olaylarından hangilerinde çözünme olayı gerçekleşir?