Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6419

Yukarıda verilen iyonik katının belirtilen çözücüde çözünürken elektrostatik yönlenme hangilerinde doğru verilmiştir?

Soru 2: 6420

Tuzun suda çözünmesi ile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3: 6421

Aşağıdaki bileşiklerin hangilerinin sulu çözeltisi elektriği iletmez?

Soru 4: 6422

Derişik bir Y çözeltisini seyreltmek için;

I. Y çözeltisini buharlaştırmak

II. Çözünen ilavesi yapmak

III. Çözücü ilavesi yapmak

işlemlerinden hangilerinin yapılması gerekir?

Soru 5: 6423

I. Çözeltinin kütlesi, çözünen ile çözücünün kütlelerinin toplamına eşittir.

II. Çözeltinin hacmi, çözücü ile çözünenin hacimlerinin toplamına eşittir.

III. Çözeltilerde özkütle, çözeltinin kütlesinin çözeltinin hacmine oranıdır.

Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 6: 6424

ppm ile ilgili;

  I. 1 ppm = 1mg/ L'dir.

 II. 1 gram çözünen /106 gram çözeltidir.

III. 1 gram çözünen /109 gram çözeltidir.

bağıntılarından hangileri doğrudur?

Soru 7: 6425

Aşağıda verilen yargılardan hangisi ppm için yanlıştır?

Soru 8: 6426

10 gram KOH katısının 90 gram suda çözünmesiyle oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

Soru 9: 6427

Kütlece % 20 lik 400 gram tuzlu su çözeltisini % 50 lik çözelti haline getirebilmek için;

I. 240 gram tuz eklemek

II. 240 gram su buharlaştırmak

III. 10 gram su ve 10 gram tuz eklemek

işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmalıdır?

Kütlece % 20'lik 500 gram şekerli su çözeltisi hazırlanıyor.

Buna göre; çözeltideki şeker miktarı kaç gramdır?