Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6431
15 gram  KNO3  ve 105 gram su kullanılarak hazırlanan bir çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?
Soru 2: 6432

I-Benzin - su

II-Naftalin - su

III-Tebeşir tozu - su

Yukarıda verilen karışımlardan hangileri ayırma  hunisi ile ayrılır?

Soru 3: 6433

Alkol- su karışımı hangi yöntemle birbirinden ayrılır?

Soru 4: 6434

Aşağıdakilerden hangileri çözeltilerin koligatif özellikleri arasında yer alır?

I. Donma noktası düşmesi

II. Kaynama noktası yükselmesi

III. Osmotik basınç

Soru 5: 6435
Demir tozu, tuz, kepek karışımı sırasıyla hangi  yöntemlerle birbirinden ayrılır?
Soru 6: 6436

Bir miktar suya tuz ilave edilerek hazırlanan çözelti için;

I. Kaynama noktası artar.

II. Donma noktası düşer.

III. Derişimi azalır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

Soru 7: 6438

Aşağıdakilerden hangileri adi karışımlara örnek olarak verilebilir?

I- Tuzlu su karışımı

II- Karabiber - tuz karışımı

III- Çelik

Soru 8: 6439

Sıvı haldeki bir çözeltide çözünmüş halde bulunan tanecikler sıvı çözücünün  molekülleri arasındaki uzaklığı arttırır ve donma noktasını düşürür.

Buna göre;

  I.    Donmakta olan bir çözeltinin sıcaklığının sabit kalması

  II.   Kışın arabaların cam suyuna antifiriz eklenmesi

  III.  Buzlu yollara tuz dökülmesi

olaylarından hangileri yukarıda verilen bilgi ile örtüşmektedir?

Soru 9: 6440
Eşit derişimlerde alınan aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kaynama noktasının daha yüksek olması beklenir?

Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinin eşleştirmesi doğrudur?

              Ayırma Yöntemi                 Özellik