Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6442

X, Y ve Z karışımları için; X tanecik boyutu ile, Y mıknatıs ile, Z kristallendirme ile bileşenlerine ayrıldığı bilgileri veriliyor.

Buna göre;

I. X, katı-katı homojen karışımdır.

II. Y, bileşenlerinden biri katıdır.

III. Z, sıvı - sıvı homojen karışımdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 2: 6443

I. Şeker pancarından şeker eldesi

II. Talaş - su karışımı

III. Peynir - tuz

Yukarıdaki karışımları ayırmak için verilen ayırma yöntemlerinden hangisi doğrudur?

Soru 3: 6444

Aşağıda verilen karışımları ayırma yöntemlerinin  kullanımı, verilen örneklerden hangisi doğrudur?

            Ayırma Yöntemi                       Özellik 

Soru 4: 6445

Kobalt tozu, çamaşır sodası ve kumdan oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için;

I-Suda çözme

II-Mıknatıslama

III-Kristalllendirme

IV-Süzme

uygulanması gereken işlem basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 6446

I-Ayıklama

II-Eleme

III-Süzme

IV-Diyaliz

V-Savurma

Yukarıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkı ile ayırma yöntemlerinden biri değildir?

Soru 6: 6447

Aşağıdakilerden hangisi ayırma hunisi yardımı ile ayrılamaz?

Soru 7: 6448

Aşağıdaki karışımları ayırma yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılan özelliklerden hangisi doğru verilmiştir?

    AYIRMA YÖNTEMİ               ÖZELLİK

Soru 8: 6449

I. Diyaliz

II. Damıtma

III. Özütleme

IV. Süzme

Yukarıdakilerden hangileri tanecik boyutundan yararlanarak

yapılan ayırma yöntemlerindendir?

Soru 9: 6451

Diyaliz yöntemi ile ilgili verilen ifadeler doğru(D), yanlış(Y) olarak doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanır?

Endüstride en çok maden cevherlerinin ayrılmasında kullanılır.Genellikle bakır, sülfür, kurşun, çinko cevherleri bu yöntemle ayrıştırılır.Toz haline gelen cevher üzerine yağ - su karışımı eklenir.Karışımdan basınçlı hava geçirilir. İstenmeyen maddeler köpükle yüzeye çıkar diğer maddeler dibe çöker. Böylece ayırma işlemi tamamlanır.

Yukarıda özellikleri anlatılan ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?