Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6454

Tabloda K, L, M ve N maddelerinin suda ve eterdeki çözünürlükleri verilmiştir.

Madde Sudaki çözünürlükleri Eterdeki çözünürlükleri
K - -
L + -
M - +
N + +

                                         ( +: Çözünür,  - : Çözünmez )

Tabloda verilen maddeler ikişerli gruplandırılıp çeşitli karışımlar oluşturuluyor.

Yöntem 1: Su eklendikten sonra süzme gerçekleştirme

Yöntem 2: Eter eklendikten sonra süzme gerçekleştirme

Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi her iki yöntemle de birbirinden ayrılır?

Soru 2: 6456

Etanol-su karışımından oluşan kolonyayı bileşenlerine ayırmak için ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır.

Buna göre damıtma süresince kolonyadan ilk ayrılan bileşenin, damıtma kolonundaki derişiminin zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(Etanolün kaynama sıcaklığı: 78 oC Suyun kaynama sıcaklığı:100 oC)

Soru 3: 6457
Soru 4: 6459

X ve Y sıvıları ile hazırlanmış bir karışım ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrılırken, ayırma hunisi ile ayrımamaktadır.

Eşit hacimlerde X ve Y sıvıları kullanılarak hazırlanmış karışımda X sıvısının kütlesinin daha fazla olduğunu bilen bir öğrenci

   I.   X'in yoğunluğunun, Y'nin yoğunluğundan daha büyük olduğu

   II.  Sıvıların bir biri içinde çözündüğü

   III.  Y sıcısının kaynama noktasının daha büyük oluğu

sonuçkarından hangilerine çıkarabilir?

Soru 5: 6464

Aşağıda bazı işlemler verilmiştir. Bu işlemlerden hangisinin sonucunda bir çözelti elde edilemez?

Soru 6: 6468

  I.       Elazığ'da saf suyun Antalya'ya göre daha düşük sıcaklıkta kaynaması

  II.      Arabalara radyatör suyunun donmaması için antifiriz konulması

  III.     Uçakların dış yüzylernin propilen glikol ile yıkanması

Yukarıdaki olaylardan hangileri koligatif özellikler ile açıklanabilir?

Soru 7: 6469

   I.    Süzme

   II.   Mıknatıslama

   III.  Suda çözme

   IV.  Buharlaştırma

Kobalt tozu, yemek tuzu ve kumdan oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için yukarıda verilen işlemler hangi sıra ile uygulanmalıdır?

Soru 8: 6470

  I.        Kobalt tozu - nikel tozu karışımı

  II.       Bakır tozu - demir tozu karışımı

  III.      Nikel - çinko alaşımı

Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri mıknatıs yardımıyla ayrıştırılabilir?

Soru 9: 6472

60 gram şeker çözeltisinde çözünmüş halde a gram şeker bulunmaktadır. Bu karışıma 3a gram saf su eklendiğinde karışımdaki su miktarı 96 gram olmaktadır.

Buna göre ilk karışımdaki şeker oranı kütlece yüzde (%) kaçtır?

Yavuz %40'lık 200 gram şeker çözeltisine 100 gram şeker ekleyip çözdüğünde dipte bir miktar şekerin çözünmeden kaldığını güzlemliyor. Çözünmeyen şekeri süzüp, kurututarak tarttığında şekerin kütlesini 50 gram olarak ölçüyor.

Buna göre Yavuz kütlece % kaçlık doygun çözelti hazırlamıştır?