Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20554

Aşağıda bazı karışımları ayırma yöntemleri verilmiştir.

   I.    Diyaliz

   II.   Ayırma hunisi

   III.  Süzme

Bu yöntemlerden hangileri kat-sıvı karışımlarının bileşenelerine ayrılmasıda kullanılır?

Soru 2: 20555

Birbiri içerisinde çözünen sıvı- sıvı homojen karışmlar kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrılır. Bu ayırma yöntemine ayrımsal damıtma denir.

Aşağıda verilen karışımlardan hangisi ayrımsal damıtma yoluyla bileşenlerine ayrılabilir?

Soru 3: 20556

%40'lık 280 g şeker çözeltisine aynı sıcaklıkta120 g saf su eklendiğinde şekerin kütlece yüzdesi kaç olur?

Soru 4: 20557

Kütlece %10'luk 400 g tuz çözeltisine sabit sıcaklıkta 20 g tuz eklenerek bir miktar su buharlaştırıldığında çözeltinin kütlece yüzde derişimi %30 olmaktadır.

Buna göre buharlaştırılan su kaç gramdır?

Soru 5: 20558

1 kg çözeltide çözünen maddelerin miligram (mg) olarak kütlesini ifade eden derişim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 20559

  I.    CCl4 

  II.   CH3OH

  III.  CH3COOH

Kloroform(CHCl3) maddesinin yukarıdaki maddelerden hangilerinde çözünmesi beklenir?

Soru 7: 20561

  I.    Gül yaprağından gül suyu elde edilmesi

  II.   Sıcak suda bekletilen nanenin aromasının suya geçmesi

  III.  Tuzlu sudan tuz elde edilmesi

  IV.  Bitkilerin kök ve gövdelerinden belirli çözücülerle ilaç elde edilmesi

  V.   Şeker pancarından şeker elde edilmesi

  VI. Ham petrolden benzin elde edilmesi

Yukarıda verilen karışımları ayırma örneklerinden kaç tanesi özütleme değildir?

Soru 8: 20562

Aynı sıcaklıkta bulunan I, II ve III. kaplardaki suların içine üzerinde belirtilen miktarlarda tuz eklenip tamamının çözünmesi sağlanıyor.

Buna göre

  I.    Çözeltilerin derişimleri II > III > I şeklindedir.

  II.   En derişik olan II. kaptaki çözeltidir.

  III.  Çözeltiler elektrolittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 20563

Yukarıdaki şekilde verilen kaplara eşit miktarda tuz atılarak tamamının çözünmesi sağlanıyor.

Buna göre oluşan çözeltilerin donma noktalrının karşılaştırması hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 10: 20564

Hacimce %20'lik ve %60'lık etil alkol çözeltileri hangi hacim oranlarında karıştırılırsa hacimce %50'lik etil alkol çözeltisi elde edilir?