Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22775

Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

Soru 2: 22776

I.     Süt
II.    Kan
III.   Hava
IV.   Mayonez
V.    Etil alkol-Su
Yukarıda verilen maddelerden hangileri homojen karışımdır?

Soru 3: 22800

Nikel, şeker, kum ve tuzdan oluşan karışımı ayırmak için

I.    Süzme

II.   Suda çözme 

III.  Mıknatıslama

IV.  Ayrımsal kristallendirme

V.   Buharlaştırma

ayırma yöntemleri hangi sırayla kullanılmalıdır?

Soru 4: 22801

Sıvı-sıvı homojen karışımlarla ilgili
I.    Fiziksel yöntemlerle ayrılabilir.
II.   Molekülleri polardır.
III.  Aynı cins molekül içerir.
yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

Soru 5: 22802

Yukarıda NaCl’ün suda çözünmesi görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6: 22803

NaIʼün kütlece %10ʼluk 600 gram çözeltisindeki bileşenlerinden çözünen ve çözücünün kütleleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 7: 22805

Görselde verilen karışım ile ilgili
  I.    Çözelti olarak adlandırılır.
  II.   Kimyasal yöntemlerle ayrılabilir.
  III.  Kolloiddir.
  IV.  Heterojen karışımdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 8: 22806

Kütlece %20’lik 200 g KNO3 çözeltisine 200 gram su ilave edildiğinde oluşan karışımın kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 9: 22807

200 gram kütlece %30’luk ve 400 gram kütlece %10’luk şeker çözeltileri karıştırılıyor. Karıştırılan çözeltiden 100 gram su buharlaştırılıyor.

Çökelme gözlenmediğine göre yeni oluşan çözelti kütlece % kaçlıktır?

Soru 10: 22808

Seyreltik tuzlu su çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?