Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22809

Yukarıda verilen çözeltilerde çözünen maddenin kütlesi ile ilgili kıyaslamalardan hangisi doğrudur?

Soru 2: 22810

30 oCʼta 1 L suda en çok 5 mol X çözünebildiğine göre yukarıda verilen çözeltilerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

  I.    Çözeltilerden en seyreltik olanı Iʼdir.
  II.   Çözeltilerden en derişik olanı IIIʼtür.
  III.  Çözeltilere eklenen maddelerin tamamı çözünür.

Soru 3: 22811

Karışımlarla ilgili

I.    CH4(g) ile H2O(g) karışımı homojendir.
II.   Karışımların belirli formülleri vardır.
III.  Karışımı oluşturan maddelerin birleşme oranları sabittir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
(1H, 6C, 8O)

Soru 4: 22813

NH3 bileşiği aşağıdaki maddelerden hangilerinin içerisinde çözünebilir?
(1H, 6C, 8O, 16S, 17Cl)

I.    H2O (s)
II.   CCI(s)
III.  H2S (s)

Soru 5: 22814

Kuru temizlemede kullanılan CCl4(s) ile ilgili 

I.    Metan (CH4) ile aralarında London kuvvetleri oluştuğu için homojen çözelti oluştururlar.
II.   NaCl ile aralarında iyon-dipol etkileşimi oluşur.
III.  Benzen (C6H6) ile emülsiyon oluşturur.
IV.  H2O bileşiği ile süspansiyon oluşturur.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 6: 22815

Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 7: 22816

X katısı Y sıvısına ekleniyor ve homojen karışım elde ediliyor. Buna göre X-Y karışımını ayırmak için 

I.    Damıtma
II.   Süzme
III.  Kristallendirme

yukarıda verilen ayırma tekniklerinden hangisi ya da hangileri kullanılabilir?

Soru 8: 22817

Çözeltilerin özellikleri ile ilgili

I.    Kaynama sıcaklığı sabittir.
II.   Kaynayan suya tuz atılırsa suyun kaynama noktası düşer.
III.  Kara yollarında buzlanmaya karşı tuz atılmasının nedeni donma noktasını yükseltmektir.

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Soru 9: 26642

Tabloyu şekildeki gibi işaretleyen bir öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır?

Soru 10: 26643

Çözeltilerle ilgili olarak;

I. Saf maddelerdir.

II. Her yerinde aynı özelliği gösterirler.

III. Çözücü ve çözünenden oluşurlar.

yargılarından hangileri doğrudur?