Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6561

Bir öğrenci içinde HCl çözeltisi bulunan erlen mayere bir parça alüminyum metali atarak, erlenmayerin ağzına balon geçirdiğinde bir süre sonra balonun şiştiğini görüyor.

Balonun şişmesine neden olan gazın ne olduğunu tahmin ederek Al ve HCl arasıda gerçekleşen tepkime denklemini yazınız.

Soru 2: 6565

Aktif metaller bütün asitlerle tepkime vererek H2 gazı açığa çıkarır. Bazlarla sadece amfoter metaller tepkime verir ve H2 gazı açığa çıkarır. Yarı soy metaller sadece H2SO4 ve HNO3 gibi oksijen içeren kuvvetli asitlerle tepkime verir; SO2, NO2 ve NO gibi gazlar açığa çıkarır.

Laboratuvarda H2 gazı elde etmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki karışımlardan hangilerini kullanabilir?

I. NaOH + Zn

II. HCl + Ag

III. H2SO4 + Mg

IV. Cu + KOH

V. Al + HNO3