Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6395

4,9 gram H2SO4 asidinin suda çözünmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. 

Hazırlanan bu çözeltinin oda koşullarında pH değerini 7 yapmak için

      I.    2 gram NaOH katısı eklemek

     II.    Çözeltiden 0,1 mol NH3 gazı geçirmek

    III.    Kitlece %20 lik 28 gram KOH çözeltisi eklemek

işlemlerinden hangileri uygulanabilir?

( H:1, O:16, Na:23, S:32, K:39 )

Soru 2: 6478
Aşağıdakilerden hangisi bazik özellik gösterir?
Soru 3: 6480
Sulu bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 4: 6481

I. KOH çözeltisi ile karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi olur.

II. Turnusol kağıdını maviye çevirir.

III. Elektrik akımını iletir.

pH değeri 4 olan bir çözelti ile ilgili yukarıdaki yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5: 6482

I. HCl (suda)

II. NaCl (suda)

III. KOH (suda)

Yukarıdaki çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6: 6483

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir?

Soru 7: 6484
Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisinin pH'ı 7'den büyüktür?
Soru 8: 6485

Mide özsuyu ile ilgili;

I.    HNO3 içerir.

II.   Baziktir.

III.  pH'ı 7'den küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 6486

 

              İçecek                pH değeri  

  I.    Domates suyu               4

  II.          Süt                          6

  III.       Sirke                         3

Yukarıda pH değerleri verilen içeceklerin asitliği arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Arap sabunu yapımında kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?