Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6478
Aşağıdakilerden hangisi bazik özellik gösterir?
Soru 2: 6480
Sulu bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 3: 6481

I. KOH çözeltisi ile karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi olur.

II. Turnusol kağıdını maviye çevirir.

III. Elektrik akımını iletir.

pH değeri 4 olan bir çözelti ile ilgili yukarıdaki yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 6482

I. HCl (suda)

II. NaCl (suda)

III. KOH (suda)

Yukarıdaki çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 5: 6483

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir?

Soru 6: 6484
Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisinin pH'ı 7'den büyüktür?
Soru 7: 6485

Mide özsuyu ile ilgili;

I.    HNO3 içerir.

II.   Baziktir.

III.  pH'ı 7'den küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 8: 6486

 

              İçecek                pH değeri  

  I.    Domates suyu               4

  II.          Süt                          6

  III.       Sirke                         3

Yukarıda pH değerleri verilen içeceklerin asitliği arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 9: 6487
Arap sabunu yapımında kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

I. Halk arasında sirke ruhu olarak bilinir.

II. Bazlarla tepkime vermez.

III. pH'ı 7'den küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?