Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6490

Tuz ruhu ile ilgili;

I. Sistematik adı hidroflorik asittir.

II. Formülü dir.

III. İnsan sağlığı için zararlı bir maddedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2: 6492

  I.    Al2(CO3)3 

  II.   (NH4)2SO4 

  III.  Ca(OH)2 

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri tuz sınıfında yer alır?

Soru 3: 6493

I.    NH3  +  HCl  →

II.   CaO  +  H2O →

III.  Ca(OH)2  +  H2SO4  →

Yukarıda verilen tepkimeler sonucu oluşan maddelerden hangileri tuz sınıfında yer alır?

Soru 4: 6494

 

tepkimesinden oluşan X maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5: 6495
Amonyak ve kezzabın nötralleşme tepkimesi sonucunda oluşan tuz için;
I. Kimyasal formülü 'tır 
II. Sistematik adı amonyum nitrattır.
III.Genellikle gübre ve patlayıcı madde yapımında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru 6: 6496
Cam işlemede kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7: 6498
Çaydanlıktaki kireci aşağıdaki örneklerden hangisi en iyi çözer?
Soru 8: 6499

Aşağıdaki maddelerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir?

            Madde                Kullanım Alanı

Soru 9: 6500
Tuzlar için;
I.Sadece nötralleşme tepkimeleri sonucunda oluşurlar.
II.Sulu çözeltileri ve eriyikleri elektriği iletir.
III.Daima nötr özellik gösterirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
Aşağıdaki tuzlardan hangisinin sulu çözeltisi nötr özellik göstermez?