Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6502

tepkimesinden elde edilen tuzun halk arasındaki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 6503
- Alçı taşı
- Yemek Sodası
- Nişadır
- Güherçile
Yukarıda verilen tuzların yapısında aşağıdaki iyonlardan hangisi yer almaz?
Soru 3: 6504

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir?

Soru 4: 6506

pH değerleri yukarıda verilen X, Y ve Z çözeltilerinin asit veya baz özellikleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 5: 6507

Yukarıdaki çözeltilerin pH değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 6: 6508

Aşağıdaki maddelerden hangisi su ilavesi ile baz, asit ilavesi ile tuz oluşturur?

Soru 7: 6509

Aşağıda verilen asitlerden hangisinin cam aşındırma özelliği vardır?

Soru 8: 6510
Aşağıdaki metallerden hangisi HCl ile tepkimeye girdiğinde gazı açığa çıkarır?

Soru 9: 6511
Aşağıdaki metallerden hangisi  çözeltisi ile tepkimeye girmez?
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin sonucunda tuz oluşumu beklenmez?