Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6512
Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin sonucunda tuz oluşumu beklenmez?
Soru 2: 6513
Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde açığa çıkmaz?
Soru 3: 6514
Aşağıdaki asit-baz çiftlerinden hangisinin tepkimesi 1 mol asit ile 2 mol bazın tam nötrleşmesi olarak gerçekleşir?
Soru 4: 6515
Aşağıdaki asit-baz çiftlerinden hangisinin tepkimesinden elde edilecek tuzun formülü yanlış verilmiştir?
Soru 5: 6516

   I.    HCl (suda)

   II.   NaOH (suda)

   III.  H2SO4 (suda)

KOH sulu çözeltisine yukarıdaki maddelerin hangileri eklenirse pH değeri artar?

Soru 6: 6517

l.  Na2CO3

l.  CH3COOK

lll. NH4NO4

Yukarıdaki tuzlardan oluşturulan sulu çözeltilerden hangilerinin pH'ı 7'den küçüktür?

Soru 7: 6518

Aşağıda verilen tuzlardan hangisi nötr tuz çeşididir?

Soru 8: 6519

Aşağıda verilen tuzlardan hangisi bazik tuz çeşididir?

Soru 9: 6520

Aşağıda verilen tuzlardan hangisi asidik tuz çeşididir?

Çamaşır sodasının sistematik adı sodyum karbonattır ve kimyasal formülü Na2CO3 şeklindedir.

Buna böre Na2CO3 ile ilgili olarak

       I.        Bazik özellik gösterir.

       II.       Su içerisinde çözündüğünde Na+  ve CO32- iyonlarını oluşturur.

       III.     Nötürleşme tepkimesi sonucu oluşabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?