Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6513
Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde açığa çıkmaz?
Soru 2: 6514
Aşağıdaki asit-baz çiftlerinden hangisinin tepkimesi 1 mol asit ile 2 mol bazın tam nötrleşmesi olarak gerçekleşir?
Soru 3: 6515
Aşağıdaki asit-baz çiftlerinden hangisinin tepkimesinden elde edilecek tuzun formülü yanlış verilmiştir?
Soru 4: 6516

   I.    HCl (suda)

   II.   NaOH (suda)

   III.  H2SO4 (suda)

KOH sulu çözeltisine, yukarıdaki maddelerin hangileri eklenirse pH değeri artar?

Soru 5: 6517

l.  Na2CO3

l.  CH3COOK

lll. NH4NO3

Yukarıdaki tuzlardan oluşturulan sulu çözeltilerden hangilerinin pH'ı 7'den küçüktür?

Soru 6: 6518

Aşağıda verilen tuzlardan hangisi nötr tuz çeşididir?

Soru 7: 6519

Aşağıda verilen tuzlardan hangisi bazik tuz çeşididir?

Soru 8: 6520

Aşağıda verilen tuzlardan hangisi asidik tuz çeşididir?

Soru 9: 6524

Çamaşır sodasının sistematik adı sodyum karbonattır ve kimyasal formülü Na2CO3 şeklindedir.

Buna böre Na2CO3 ile ilgili olarak

  I.        Bazik özellik gösterir.

  II.       Su içerisinde çözündüğünde Na+  ve CO32- iyonlarını oluşturur.

  III.     Nötürleşme tepkimesi sonucu oluşabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Bir arı tarafından sokulduğunuzda arının cinsi tedavinin şekli için önemlidir. Bu nedenle ilk yardım arının cinsine göre yapılmalıdır. Bal arısı soktuğunda sabunun, eşek arısı soktuğunda ise limonun acıyı azalttığı bilindiğine göre bal arısı ve eşek arısının vücuda enjekte ettiği zehirin pH aralığı için

     I.     Bal arısı zehiri için pH<7'dir.

    II.     Eşek arısı zehiri için pH>7'dir.

   III.     Bal arısı zehiri ve eşek arısı zehiri için pH=7'dir.

Yargılarından hangisi yada hangileri doğrudur?