Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6530

  I.    İlyas, baz olarak NaOH kullanmış olabilir.

 II.   Çözeltide zamanla OH¯ iyonları sayısı artmıştır.

 III.  70 mL baz çözeltisi eklendiğinde çözeltide H+ iyonu bulunmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2: 6539

  H2SO4(suda)  +  2NaOH(suda)  →  X(suda)   +  2H2O(s)

tepkimesiyle ilgili olarak,

I.    X bileşiği iyonik yapılı Na2SO4 tuzudur.

II.   Nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir.

III.  Tepkimenin net iyon denklemi  H+ + OH¯ → H2O(s) şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 3: 6540

12,6 gram HNO3 asidinin çözünmesiyle oluşan çözeltiyi tamamen nötralleştirmek için kaç gram NaOH kullanmak gerekir? (H:1, N:14, O:16, Na:23)

Soru 4: 6541

Fosil yakıtların kullanımıyla oluşan asidik oksitler havadaki su buharıyla tepkimeye girerek asit yağmurlarını oluşturmaktadır.

Buna göre, asit yağmurları için,

 I.    Toprağın pH değerini artırarak toprağın çoraklaşmasına sebep olur.

 II.   Tarihi eserlerin ve heykellerin aşınmasına sebep olur.

 III.  Orman ve bitki örtüsüne zarar verir.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 5: 6542

Evlerde kullanılan kimyasallarla ilgili,

 I.    Lavabo açıcıların aşırı kullanımı tesisatlara zarar verir.

 II.   Mutfak eşyalarında oluşan kireci çözmek için limon tuzu veya sirke tercih edilmelidir.

 III.  Metalleri parlatmak için sodyum karbonat çözeltisi kullanılabilir.

yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 6: 6543

Halk arasında nişadır olarak bilinen bileşik ile ilgili

 I.    Sulu çözeltisi turnusolü kırmızıya çevirir.

 II.   Kuru pil üretiminde kullanılır.

 III.  HCl asidi ile NH3 bazının tepkimesinden oluşur.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 7: 6544

0,6 mol HNO3 içeren çözelti ile 0,3 mol X içeren çözelti karşıtırıldığında tam nötralleşme gerçekleşmektedir.

Buna göre X çözeltisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 8: 6545

Kaplardaki çözeltilere üzerlerinde verilen maddeler atılıyor. 

Buna göre;

 I.    A ve B kaplarında H2 gazı çıkışı gözlenir.

 II.   C kabında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.

 III.  B kabında oluşan gaz O2 gazı ile tepkime verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 6546

Asit ve bazların tepkimesinden oluşan tuzlarla ilgili

 I.    Asidik, bazik veya nötür özellikte olabilir.

 II.   İyonik yapılıdır.

 III.  Katı halleri elektriği iletir.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

   I.    Sulu çözeltileri elektrolittir.

  II.    Turnusol kağıdına etki ederler.

 III.    Kireçli suyu bulandırırlar.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri asit ve bazlar için ortaktır?