Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6550

   I.    pH değeri 7'den büyüktür.

   II.   H+ iyon sayısı OH¯ iyon saısından fazladır.

   III.  Mermeri aşındırıcı özellik gösterir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri asit çözeltileri için doğru iken baz çözeltileri için yanlıştır?

Soru 2: 6553

Kalsiyum karbonat ( CaCO3 ) tuzuyla ilgili 

    I.   Bazik bir tuzdur.

   II.   Tarımda asidik toprağın nötralize edilmesinde kullanılır.

  III.   Çaydanlıklarda birikerek ısı kaybına yol açar.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 3: 6560

Günlük hayatta tükettiğimiz limon, domates, elma, muz gibi bazı yiyecekler asidik özellik gösterir. Bu yiyecekler tüketildiğinde ağızda oluşan asidik ortam diş çürümelerine neden olur.

Asitlerin dişe verdiği zararları önlemek için 

 I.    Ağız sirkeli su ile çalkalamalıdır.

 II.   Ağız karbonatlı su ile çalkalanmalıdır.

 III.  Alkali yapıdaki diş macunu ile fırçalanmalıdır.

yukarıdaki işlemlerden hangisi veya hangiler yapılabilir?

Soru 4: 6562

Yanma, bir yakıtın hava ile oksitlenmesi sonucu ısının açığa çıktığı kimyasal bir olaydır. Yakıtın bileşiminde temel element olarak karbon (C) bulunur. Karbonun yanması iki kademede tamamlanır. İlk kademede kabon monoksit (CO) gazı, ikici kademede ise karbon dioksit (CO2) gazı oluşur. yanma olayı, O2 gazı veya havaile yapılabilir. O2 gazı ile yanma tepkimelerinin kademeleri yukarıda verilmiştir.

Karbon elementinin yanmasıyla oluşan ürünler ile ilgili 

I.    Birinci kademede oluşan ürün bazlarla tepkimeye girerek tuz oluşturur.

II.   İkinci kademede oluşan ürünün suda çözünmesiyle oluşan çözeltide H+iyonlarının sayısı OH¯ iyonlarının sayısından daha fazladır.

III.  İkincikademede oluşan ürünün sulu çözeltisiyle, NaOH çözeltisinin tepkimesinden oluşan tuz halk arasında çamaşır sodası olarak bilinir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5: 6563

Elif iki ayrı beherglasa eşit miktarda saf su koyduktan sonra beherglaslardan birine kezzap (HNO3), diğerinede kezzapla eşit molde sirke asidini (CH3COOH) yavaş yavaş ekleyerek çözeltileri hazırlıyor.

Elifin hazırladığı çözeltilerle ile ilgili

   I.    İletkenlikleri aynıdır.

   II.   Sirke çözeltisinin pH değeri daha büyüktür.

   III.  HNO3 çözeltisindeki OH¯ iyonlarının derişimi daha fazladır.

yargılarından hangileri yanlıştır

Soru 6: 6564

Asitlerle bazlar karıştırıldığında tepkime gerçekleşir. Ancak iki asit ya da iki baz çözeltisi karıştırılırsa herhangi bir tepkime gerçekleşmez.

Limon suyu + Kireç

CO2 çözünmüş su + Sirke

H3O+ derişimi OH- derişimden fazla olan çözelti + Sabunlu su

Çamaşır suyu + Amonyak

Tuz ruhu + Nitrik asit

Yukarıda verilen karışımlardan kaç tanesinde tepkime gerçekleşir?

Soru 7: 6566

(    ) HCl asidi cam işlemeciliğinde kullanılır.

(    ) Sülfürik asit üzerine su döküldüğü zaman patlamasının sebebi nem çekici olmasıdır.

(    ) Zn metalini NaOH çözeltisiyle tepkimesinden H2 gazı oluşur.

(    ) CO2 gazı kireçli sudan geçirilirse bulanıklığa sebep olur.

(    ) Bütün asi - baz tepkimeleri nötürleşme tepkimesidir.

Yukarıda verilen ifadelerin kutucukları doğruysa D ile, yanlışsa Y ile doldurulacaktır. Doğru doldurma aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? 

Soru 8: 6567

Laboratuvarda asitler ve bazlarla ilgili proje ödevini yapmaya çalışan Ayşe'nin eline bir miktar asit sıçrıyor. Asidin zararını en aza indirmek için arkadaşları Ayşe'ye çeşitli önerilerde bulunuyorlar.

  • Ali                 : Elini sirkeli suyla yıkamasını
  • Zehra           : Elini önce bol suyla yıkamasını sonrada sirkeli suyla silmesini
  • Yasemin      : Elinin üstüne zayıf baz dökmesini 
  • Ahmet         : Elini bol suyla yıkadıktan sonra, zayıf bir baz olan NaHCO3 ile sismesini
  • Betül            : Elinin üstüne kuvvetli bir baz olan NaOH dökmesini

öneriyor. 

Ayşenin arkadaşlarından hangisi en doğru öneride bulunmuştur?

Soru 9: 19995

CaCO3 ile ilgili

  I.    Kireç taşı olarak bilinir.

  II.   Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir.

  III.  Sağlık alanında kullanılır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 10: 19996

Aşağıdakilerden hangisi baz değildir?