Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 19997

Asit yağmurlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 2: 19998

Aşağıdaki tepkimeler sonucu oluşan gaz hangisinde diğerlerinden farklıdır?

Soru 3: 19999

Asit yağmurlarıyla ilgili

 I.    Fabrika bacaları ve araba egzozlarından çıkan CO2, SO2 ve NO2 gibi gazlar neden olur.

 II.   Fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşur.

 III.  Rüzgarla taşınarak oluştuğu bölgenin dışında da etkili olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 20000

X ile Y çözeltileri arasında yukarıda belirtilen nötralleşme tepkimesi gerçekleşmektedir.

Buna göre

  I.    X'in 25 °C'ta pH değeri 1 ise Y, Al metali ile tepkime verebilir.

  II.   Y mavi turnusol kağıdının kırmızıya çeviriyorsa X, Al metali ile tepkime verebilir.

  III.  X, Ca metali ile tepkime veriyorsa Y, Zn metali ile tepkime verebilir.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

Soru 5: 20001

Aşağıda verilen tuzlardan hangisinin kullanım alanı yanlış belirtilmiştir?

         Tuz                      Kullnım alanı        

Soru 6: 20002

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin suluçözeltisinin pH'ı 7'den küçüktür?

Soru 7: 20003

İçinde yeterince Ca(OH)2 çözeltisi bulunan kaba sırasıyla NH3, HCl, NO2 gazları gönderiliyor.

Kaptan gaz çıkışı gözlendiğine göre kaptan çıkan gaz aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 8: 20004

Bir alaşımdan alınan üç ayrı örnekten birine derişik HNO3 dökülünce H2 ve NO2, diğerine HBr dökülünce H2 gzı oluşuyor. Son örneğe KOH dökülünce gaz çıkışı olmuyor.

Buna gçre, bu alışım aşağıdaki metallerden hangilerinden oluşmuş olabilir?

Soru 9: 20005

Aşağıdaki asilerle ilgili yargılardan hangisi yanlış verilmiştir?

          Asit                      Özellik                          

Soru 10: 20006

Yukarıda verilen suda çözünme tepkimerine göre H2SO4 , N2O5 ve Ca(OH)2 maddelerinden hangisi ya da hangileri asittir?