Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 19996

Aşağıdakilerden hangisi baz değildir?

Soru 2: 19997
Soru 3: 19998
Soru 4: 19999
Soru 5: 20000

X ile Y çözeltileri arasında yukarıda belirtilen nötralleşme tepkimesi gerçekleşmektedir.

Buna göre

  I.    X'in 25 °C'ta pH değeri 1 ise Y, Al metali ile tepkime verebilir.

  II.   Y mavi turnusol kağıdının kırmızıya çeviriyorsa X, Al metali ile tepkime verebilir.

  III.  X, Ca metali ile tepkime veriyorsa Y, Zn metali ile tepkime verebilir.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

Soru 6: 20001
Soru 7: 20002

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin suluçözeltisinin pH'ı 7'den küçüktür?

Soru 8: 20003
Soru 9: 20004
Soru 10: 20005