Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20008

Aşağıda verilen bazlardan hangisinin kullanım alanı yanlıştır?

            Baz                       Kullanım alanı               

Soru 2: 20009

Asit ve bazların kullanımı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 3: 20010

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yağmur syunun hafif asidik olmasına neden olan doğal faktörlerden biri değildir?

I.    Havadaki CO2 

II.   Havadaki NO2 

III.  Elektrik santralleri

Soru 4: 20011

Aşağıdakileden hangileri asit yağmurlarının zararlarındandır? 

I.    Dere ve göllerdeki suyun asitliğini artırır.

II.   Topraktaki besin maddelerini çözerek ağaçlara zarar verir.

III.  Sularda asitliği artırarak zararlı maddeleri öldürür ve su canlıları daha sağlıklı olur.

IV.  Tarihi eserleri aşındırarak zarar görmelerine neden olur.

Soru 5: 20012

Evsel kimyasallarla ilgili

I.    Aşırı kimyasal kullanmak tesisat ve çevre açısından faydalıdır.

II.   Kuvvetli asitler lavabo açıcı olarak kullanılır.

III.  Şampuanlar saç diplerindeki proteinlerele etkileştiği için aşırı kullanımı saç dökülmesine neden olur.

yukarıda verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?

Soru 6: 20013

Yukarıdaki bilgileri doğru "D" veya yanlış "Y" olarak yanındaki boşluklara sırasıyla uygun dolduran bir öğrenci, aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşır?

Soru 7: 20014

18 gram Al elementiyle ilgili

I.    2Al  +  6KOH → 2K3AlO3  +  3H2 tepkimesine göre NK'da 22,4 L H2 gazı açığa çıkarır.

II.   2 mol HCl ile artansız tepkimeye girer.

III.  1 mol H2SO4 ile artansız tepkimeye girer.

yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?(Al: 27 g/mol)

Soru 8: 20015

NaOH çözeltisiyle ilgili

I.    2 molü, 2 mol H2SO4 ile tam nötürleşir.

II.   Amfoter metallerle tepkime verir.

III.  Ag elementi ile tepkime verir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 9: 20016

X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor.

X, HCl ve NaOH ile teğkime veriyor.

Y, HCl ve NaOH ile tepkime vermiyor.

Z, HCl ile tepkime veriyor, NaOH ile tepkime vermiyor.

Verilen bilgilere göre X, Y ve Z elementleri aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiş olabilir?

            X              Y              Z           

Soru 10: 20017

Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi ya da hangileri tuz oluşturur?

 I.    Mg  +  H2SO4  →

 II.   Mg(OH)2  +  H2SO4  →

 III.  Mg(OH)2  +  NaOH  →