Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20017
Soru 2: 20018
Soru 3: 20020
Soru 4: 20638

Kimyasalların ambaljlarında yer alan yukarıdaki işaretin anlamı nedir?

Soru 5: 20639
Soru 6: 20640
Soru 7: 20641
Soru 8: 20642

Yukarıda verilen düzenekte I. uçtan He, CH4, NH3 ve SO3 gazları gönderilerek HCl ve NAOH çözeltilerinden geçirilmektedir.

Buna göre II nolu uçtan hangi gaz veya gazlar tepkmeye girmeden çıkar?

Soru 9: 20643
Soru 10: 20644

Yukarıda verilen oda sıcaklığındaki çözeltilerle ilgili

  I.   I. ve III. kaplardaki çözeltiler karıştırıldığında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.

  II.  I. kapta H+ iyonu bulunmaz.

  III. II. kapta bulunan çözeltiye Ca metali atıldığında H2 gazı çıkışı gözlenir.

yargılarından hangileri doğru olur?