Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6568
Deterjanlar için;
I. Hidrofob suyu sevmeyen apolar özellik gösterir.
II. Hidrofil suyu seven polar özellik gösterir.
III. Kiri çözen hidrofob kısmı, kiri suya geçiren polar kısmıdır.
IV. Hidrofob baş kısmını, hidrofil kuyruk kısmını gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Soru 2: 6569

Yukarıda şematik olarak gösterilen sabun molekülünde

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3: 6570
Aşağıdakilerden hangisi deterjanın temel bileşenlerinden biri değildir?
Soru 4: 6571
Mikrop öldürme amacıyla kullanılan maddelere dezenfektan denir.
Buna göre;
I.    Çamaşır suyu
II.   Kireç kaymağı
III.  Şampuan
maddelerinden hangileri dezenfektan olarak kullanılır?
Soru 5: 6572
Soru 6: 6574
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir polimerdir?
Soru 7: 6575
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir polimer değildir?
Soru 8: 6576

Tepkimesinde oluşan ürünün adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir.

( n: 1, 2, 3, ???)

Soru 9: 6577
Kauçuk polimeriyle ilgili;
I. Esneklik ve emici özelliğe sahiptir.
II. Suya dayanıklıdır.
III.Endüstriyel maddelerin titreşimini azaltmada kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Üzerinde,

işareti bulunan madde için;
I. Plastik malzemedir.
II. Geri dönüştürülebilir.
III. Polietilen malzemesinden elde edildiğini gösteren 01 kodudur.
yargılarından hangileri doğrudur?