Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6579
Plastiklerin geri dönüşümünün avantajları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 2: 6580
Kozmetik ürünlerinin zararları ile ilgili;
I. Parfümler losyonlar ve kremlerin içerdiği çeşitli maddeler bize ve doğaya zarar verir.
II. Şampuanların içindeki ham maddeler deriye zarar verir.
III. Paraben kozmetikte raf ömrünü uzatır. İnsanlarda hormon bozulmasına sebep olur.
yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Soru 3: 6581
  I. Parfüm
 II. Göz kalemi
III. Deodorant
IV. Nemlendirici
 V. Mürekkep
Yukarıdaki malzemelerden hangileri kozmetik ürünüdür?
Soru 4: 6582
I. Şurup
II. Tablet
III. Merhem
IV. Solüsyon
Yukarıda verilenlerden hangileri ilaçların kullanım formlarına örnektir?

Soru 5: 6583
1. Tatlandırıcılar
2. Koruyucular
3. Renklendiriciler.
4. Emülsiyonlaştırıcılar
5. Asit - baz sağlayıcılar
Hazır gıdaların içerisinde yukarıdaki maddelerden kaç tanesi bulunur?
Soru 6: 6584
Gıda işleme teknolojileri için;
I. Pastörizasyon; gıda sanayinde mikro organizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemi
II. Sterilizasyon; fiziksel ve kimyasal metodlar uygulanarak gıdada mikro organizmaların ortadan kaldırılması işlemi
III. Emülsiyon; bir sıvının içinde küçük partiküllerin toplama işlemi
yargılarından hangileri yanlıştır?
Soru 7: 6585
Her gıda katkı maddesinin uluslararası kabul görmüş bir kodu ve numarası vardır.
Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine göre katkı maddeleri besin etiketlerinde hangi harf ile kodlanmıştır?
Soru 8: 6587
Hazır gıda alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
Soru 9: 6588
Margarin maddesinin içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Ham yağa uygulanan bütün işlemler sonucunda elde edilen yağa ne ad verilir?