Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6590

Yukarıdaki polimerlerin geri dönüşüm sembolü ile polimerin kısa görünümü eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 2: 6591

Aşağıda verilen maddelerden hangileri gıdaları; bakteri, küf, maya bozulmalarından korumak; raf ömrünü uzatmak, doğal renk ve aromayı korumak amacıyla gıdaya katılan maddelerden değildir?

Soru 3: 6592

Birbirine karışmayan sıvı-sıvı karışımlarına katıldığında, dağılmış ince damlacıkların bir araya gelmesini önleyerek karışımın uzun süre homojen görünümlü kalmasını sağlayan maddelere ne denir?

Soru 4: 6600
Soru 5: 6601

-

Soru 6: 6602
Soru 7: 6603
Soru 8: 6604
Soru 9: 6605

Deterjanlarla ilgili 

I.    Sert sularda temizleme etkisi sabunlardan yüksektir.

II.   Sodyum dodesil benzen sülfonat şeklinde adlandırılanları vardır.

III.  Kuyruk kısmı apolardır.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?