Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6936

Elektrokimyasal bir hücrede uygun bir elektrolit çözeltisine daldırılmış iki elektrot bulunur. Elektrik akımı elde edilmesi için elektrotların dıştan iletken bir tel ile bağlanması ve iki elektrolit çözeltisinin, iyonların birinden diğerine hareketini sağlanması için bağlantılı olması gerekir. Bir elektrokimyasal hücrenin katodunda indirgenme, anodunda yükseltgenme olmaktadır.

 

Görselde ve metinde verilen bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

Verilen elektrokimyasal hücrede NaNO3  niçin kullanılır?

Verilen elektrokimyasal hücre için;

Anot ve katodu belirleyiniz.

Anot ve katot yarı reaksiyonlarını yazınız.

Soru 2: 6954
Soru 3: 6955