Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6916

X, Y ve Z metallerinin aktiflikleri X > Z > Y olduğuna göre yukarıda verilen tepkimelerin hangileri istemlidir?


Soru 2: 6917

Yukarıdaki kapta nikel elektrotta aşınma gözlemlenirken bakır elektrotta aşınma olmamaktadır, Ni, H2 ve Cu' ın elektron verme eğilimleri hangi seçenekte doğru olarak karşılaştırılmıştır?

Soru 3: 6918

Yukarıda verilen indirgenme potansiyellerine göre oluşturulacak pillerden gerilimi en yüksek olan pil aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 6919

   I.    CIO-                     a: 5+

   II.   FeCl3                   b: 1-

   III.  ClO3-                   c: 1+

Yukarıdaki bileşiklerde klor atomunun yükseltgenme basamağının eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

Soru 5: 6920

Şekilde verilen sistemdeki metallerin aktiflikleri Mg > Cu > Ag şeklindedir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

(MgS için Kç=10-12 )

Soru 6: 6921

Eşit derişimli AgNO3(aq), CuCl2(aq), MgI2(aq) çö­zeltilerinden eşit hacimde alınarak karıştırılıyor ve belli bir süre elektroliz yapılıyor.

Anot ve katot bölmesinde ilk önce açığa çıkan atomlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

(elektron verme eğilimleri: Mg > H2 > Ag > Cu > I2 > Br2 > Cl )

        

         Anot                  Katot  

Soru 7: 6922
Aşağıda verilen elektroliz ifadelerinden hangisi yanlıştır?
Soru 8: 6923
Aşağıdaki tepkime türlerinden hangisi hem sentez hemde indirgenme-yükseltgenme reaksiyon türlerini aynı anda içerir?
Soru 9: 6924

                Mg + O2 ® MgO

tepkimesi için;

       l. Mg, 2 elektron vererek yükseltgenmiştir.

       ll. Mg indirgenmiştir.

       lll. O2 yükseltgendir.    

Yargılarından hangileri doğrudur?

Kimyasal tepkimesinde yükseltgen ve indirgen maddeler şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

       Yükseltgen              İndirgen