Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6926

Aşağıdaki tepkime türlerinden hangisi hem yanma hem de indirgenme - yükseltgenme reaksiyon türlerini aynı anda içerir?

Soru 2: 6927

Yukarıdaki tepkimelerden hangileri kendiliğinden gerçekleşir?

(Yükseltgenme eğilimleri: Ca > Mg > Zn > Fe > Sn )

Soru 3: 6928

       


Yukarıdaki metal kapların hangilerinde içerisine konulan çözelti saklanamaz?

(Yükseltgenme eğilimleri: Al > Sn > Pb > Cu > Ag )

Soru 4: 6929

yukarıda indirgenme yarı tepkimeleri ve potansiyelleri verilmiştir.

Buna göre;

I.   Zn(k) + Cu2+  ---> Zn2+ + Cu(k)
II.  Cu(k) + Fe2+ ---> Cu2+ + Fe(k)
III. Fe(k) + Zn2+ ---> Fe2+ + Zn(k)

tepkimelerinden hangileri yazıldığı yönde istemlidir?

Soru 5: 6930

X metali Y2+ çözeltisine batırıldığında,

 X(k) + Y2+(suda) → X2+(suda) + Y(k)

tepkimesi kendiliğinden gerçekleşiyor.

Buna göre;

   I.    Tepkime potansiyeli sıfırdan büyüktür.

   II.   X'in indirgenme potansiyeli Y'nin indirgenme potansiyelinden büyüktür.

   III. Tepkimede X indirgenmiş, Y2+ yükseltgenmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

Soru 6: 6931

Bir ZnSO4 çözeltisinden 0,379 g çinkonun(Zn) elektrolitik olarak biriktirilmesi için 25 dakika süreyle 0,750 A'lik bir akım geçiriliyor.

Buna göre çinkonun(Zn) mol kütlesi kaçtır? 

Soru 7: 6932

Şekildeki elektroliz kabındaki eriyikler elektroliz edildiğinde katotta ve anotta öncelikle sırasıyla hangi elementler toplanır? 

Soru 8: 6933

Lityum iyon pilleri ile ilgili;

I. Kullanım ömürleri üretim tarihinden itibaren başlar.

II. Cep telefonlarında ve bilgisayarlarda kullanılır.

III. Diğer pillere oranla çok daha hafiftir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 6934

I. Dizüstü Bilgisayar

II. Cep Telefonu

III. Hesap Makinesi

Yukarıda verilenlerden hangilerinde güç kaynağı olarak lityum - iyon pilleri kullanılır?

Bir galvanik hücre ile elektrolitik hücre hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor.

I. Galvanik hücreler endotermik olaylardır.

II. Elektrolitik hücreler endotermik olaylardır.

III. Galvanik hücredeki olaylar istemlidir.

IV. Elektrolitik hücre olayları istemsizdir.

V. Her ikisi de redoks tepkimesidir.

VI. Her ikisinde de anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur.

Buna göre yargılarından kaç tanesi doğrudur?