Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22969

Elektrokimyasal pillerde kullanılan tuz köprüsüyle ilgili,

I.    Pil potansiyelinin sabit kalmasını önler.
II.   Yarı hücrelerdeki yük denkliğini sağlar.
III.  Yarı hücreler arasında elektron iletimini sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2: 22970

Yukarıdaki şekilde kaplar içerisindeki çözeltilere daldırılmış metaller verilmiştir.

Buna göre kaplarda sırasıyla açığa çıkan gazlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 3: 22971

Saf suyun elektrolizinde anotta ve katotta toplam 150 mL gaz toplanmıştır.

Anot ve katotta toplanan gaz miktarları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 4: 22972

Yukarıdaki şekilde bir Mg-SHE pili gösterilmiş ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme
potansiyelleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 5: 22973

Şematik gösterimi

Cr (k) /Cr3+ (1M) // Ag+ (1M) /Ag(k)

olan elektrokimyasal pille ilgili,

I.    Ag elektrot anottur.
II.   Elektron akışı Cr elektrottan Ag elektroda doğrudur.
III.  Zamanla ortamdaki Ag+ iyonlarının derişimi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6: 22974

Yukarıdaki şekilde Cu-SHE elektrokimyasal pili verilmiştir. Dış devrede elektronlar I. kabadoğru akmaktadır.

Buna göre,

   I.    H2 gaz basıncını artırma
  II.   II. kaba su ekleme
  III.  I. kaba 0,5 M Cu(NO3)2 çözeltisi ekleme

işlemlerinden hangileri yapılırsa pil potansiyelli artar?

Soru 7: 22975

Aşağıda verilen yöntemlerden hangisi metalleri korozyondan koruma yollarından biri değildir?

Soru 8: 22976

Yukarıdaki şekilde bir elektrokimyasal pil gösterilmiş ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme
potansiyelleri verilmiştir.

Şekildeki sisteme 2V’luk elektrik akımı uygulanırsa aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

Soru 9: 22977

Zn ve Fe elementlerinden oluşturulan elektrokimyasal pile dışarıdan kaç voltluk gerilim
uygulanırsa elektrolitik hücre oluşur?

Soru 10: 22978

Lityum pilleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?