Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22979

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde hidrojenin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır?

Soru 2: 22980

Bir derişim pili için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3: 22981

Yukarıdaki elektrokimyasal pille ilgili,

I.    Pil potansiyeli 1,932 V olur.
II.   Zamanla Mg elektrodun kütlesi azalır.
III.  Katot yarı hücresinde Cr2+ derişimi artar.
IV.  Ag elektrot Fe metali ile kaplanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 22982

Elektrokimyasal bir pilde katyon derişiminin azaldığı yarı hücreyle ilgili,

I.    Anot yarı hücresidir.
II.   İndirgenmenin gerçekleştiği yarı hücredir.
III.  Elektrodun aşındığı yarı hücredir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5: 25750

Aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olan atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür?

Soru 6: 25757

H2(g)  +  O2(g)  →  H2O(s) + ısı

tepkimesiyle ilgili;

  I.     İstemli tepkimedir.

 II.     Yanma olayı gerçekleşmektedir.

 III.   O2 molekülündeki O atomları indirgenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7: 25775

Aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesidir?

Soru 8: 25788

Aşağıda bazı bileşik çiftleri verilmiştir.

    I.      H3PO4  —  HClO3

    II.     HNO3   —  N2O5 

    III.   H2SO4   —  Na2Cr2O7

Buna göre hangilerinde altı çizili olan atomların yükseltgenme basamakları aynıdır?

Soru 9: 25791

   C   +  H2SO4   →  CO2   +   SO2   +   H2O

tepkimesiyle ilgili;

    I.      En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun kat sayısı 2 olur.

    II.     İndirgenme - yükseltgenme tepkmesidir.

    III.    C indirgen maddedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 10: 25794

redoks tepkimesi en küçük katsayılar ile denkleştirildiğinde girenlerin toplam katsayısı kaç olur?