Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6978

Aşağıdaki ifadelerde her durum gerekçesi ile verilmiştir. Verilen ifadelerin ilk bölümü önerme, çünkü ile başlayan ikinci bölümü ise gerekçeyi ifade eder.

Verilen anahtarı kullanarak ifadeleri değerlendirniz.

ANAHTAR:

Önerme doğru, gerekçe doğru ise   (A)

Önerme doğru, gerekçe yanlış  ise   (B)

Önerme yanlış, gerekçe doğru ise    (C)

Önerme yanlış, gerekçe yanlış ise    (D)

Pi bağları sigma bağlarından daha güçlü bağlardır. Çünkü sigma bağları molekül düzlemine dik gelir, pi bağları ise molekül düzlemi üzerindedir.

Sigma bağları pi bağlarından daha güçlüdür. Çünkü sigma bağında elektronlar bağı oluşturan atomların çekirdekleri arasında paylaşılır.

Atomlar arasındaki tekli bağların bazıları sigma bağıdır. Çünkü atomlar arasında ilk oluşan bağ sigma bağıdır.

Pi bağları sigma bağlarına göre daha zayıf bağlardır. Çünkü bağı oluşturan atomlar molekül düzleminin üst kısmında yoğunlaşır.

Soru 2: 6979

-

Soru 3: 6987
Soru 4: 6990

OF2 molekülü için

a) Molekülün geometrik şeklini belirleyerek yorumlayınız.

b) Merkez atomun hibritleşme türünü belirterek nedenini yorumlayınız.

c) Molekül polar mıdır? Neden? (8O, 9F)

 

Soru 5: 6994