Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6958

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sınıflandırılmasında hata yapılmıştır?

            Organik                            İnorganik

Soru 2: 6959

Yukarıda yarı açık formülü verilen organik bileşiğin 2. karbonunun hibritleşme çeşidi nedir?

Soru 3: 6960

Aşağıdakilerden hangisi sp3 hibrit orbitallerine aittir?

Soru 4: 6961

Elmasa ait özelliklerden hangisi yanlıştır?

Soru 5: 6962

PCl3 bileşiğinin merkez atomunun hibritleşme türü ve molekül geometrisi hangisinde doğru olarak verilmiştir? (15P, 17Cl )

Soru 6: 6963

Nanotüplerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 7: 6964
Merkez atomunun hibrit türü sp olan molekülün geometrisi hangisidir?
Soru 8: 6965

Yukarıda verilen molekül modellerinden hangilerinin merkez atomunun hibritleşme türü sp3' tür?

Soru 9: 6966

Karbon atomlarının hibritleşmesinde hangi eşleştirme doğrudur?

Formaldehit molekülünün yapı formülü verilmiştir.

Bu molekülün VSEPR gösterimi için hangisi doğrudur?