Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 6993

  Molekül              Merkez Atomun Yaptığı Hibritleşme

   I. SCl2                                        sp2

   II. CF4                                        sp3

   III. PH3                                       sp3

   IV. BF3                                       sp2

Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinde merkez atomun yaptığı hibritleşme yanlış verilmiştir?

(16S, 17Cl, 6C, 9F, 15P, 1H, 5B)

Soru 2: 6998

Organik bir bileşiğin analizinde kütlece %37,5'i karbon atomu, %12,5'i hidrojen atomu ve %50'si oksijen atomu olduğu belirleniyor. Bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( C :12, H :1, O :16 )

Soru 3: 6999

VSEPR gösterimi AX2E2 şeklinde olan molekülle ilgili

I)   Molekül geometrisi üçgen piramittir.

II)  Merkez atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.

III) Bağ açısı yaklaşık olarak 104,50 dir.

Yukarıdaki yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 20183

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bir bileşik değildir?

Soru 5: 20186

CH2O basit formülüne sahip bileşiğin gerçek formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 6: 20188

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis formülü yanlış verilmiştir?

Soru 7: 20191

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül formülüyle basit formülü aynı değildir?

Soru 8: 20194

Karbonun allotroplarıyla ilgili

   I.    Elmas, en sert doğal maddedir.

   II.   Nanotüpler, karbonun grafit allotropundan elde edilir.

   III.  Fulleren karbonun doğal allotroğudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 20195

Aşağıda elektron dağılımı verilen atomlardan hangisi 1H ile üçgen piramit geomertiye sahip molekül oluşturur?

Soru 10: 20198

5B ile 9F atomları arasında oluşan bileşikle ilgili

   I.    Bağlayıcı elektron sayısı 6'dır.

   II.   9 çift ortaklanmamış elektron içerir.

   III.  Merkez atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?