Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20203

   I.    C atomlarının hibritleşme türü sp dir.

   II.   C atomunun sp hibrit orbitaliyle klor atomunun p orbitalleri uç uca örtüşerek sigma bağı yapmıştır.

   III.  Molekülde 5 çift bağlayıcı elektron bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2: 20204

6X ile 17Y atomları arasında oluşan bileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 3: 20205

Eşit kütledeki elmas ve grafitle ilgili

  I.    İçerdikleri karbon atomu sayıları aynıdır.

  II.   Elektrik iletkenlikleri aynıdır.

  III.  Grafitin erime sıcaklığı elmasın erime sıcaklığından yüksektir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 20206

Karbon atomları arasında tekli, ikili ve üçlü bağ oluşabilmektedir.

Karbon atomları arasındaki bağı oluşturan hibrit orbitalin s karakteri artıkça

   I.    Bağ enerjisi artar.

   II.   Bağ sağlamlığı artar.

   III.  Bağ uzunluğu artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5: 23006

Organik bileşiklerle ilgili,

I.    Doğadaki sayıları anorganik bileşiklere göre daha azdır.
II.   Tepkimeleri oldukça hızlıdır.
III.  Ana kaynağı canlılardır.
IV.  Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
V.   Genellikle yanıcıdır.

yargılarından kaç tanesi yanlıştır?

Soru 6: 23007

Yukarıda açık formülü verilen molekü ile ilgili,

I.    Karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır.
II.   Molekülün VSEPR gösterimi AX2dir.
III.  Karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri uç uca örtüşerek pi bağlarını oluşturmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7: 23008

C, H ve O elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 0,3 molü yakılınca 0,6 mol CO2, 0,9 mol H2O oluşmakta ve 0,9 mol O2 harcanmaktadır.

Bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 23009

Aşağıdaki bilgilerden hangisi elmas ve grafit için doğrudur?

Soru 9: 23010

bileşiğindeki sigma ve pi bağlarının sayısı sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 10: 23011

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül formülüyle basit formülü aynı değildir?