Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 23012

C atomuna ait bağ oluşum şekli ve bağ sayısı yukarıda verilen organik bileşikle ilgili

I.    C atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
II.   Bağ açısı 109,5odir.
III.  Düzlem üçgen geometrisine sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2: 23013

Bir organik bileşiğin 8,8 g'ı yandığında 22 g CO2 ve 10,8 g H2O oluşmaktadır.

Bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 23015

Aşağıda elektron dağılımı verilen atomlardan hangisi 17Cl ile kırık doğru geometriye sahip molekül oluşturur?

Soru 4: 23016

Organik bir bileşiğin 1 molünün yanması için 22,5 mol hava gerekmektedir. Yanma sonucunda 3 mol CO2 ve 4 mol H2O oluşmaktadır.

Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

(Havanın 1/5 i oksijendir.)

Soru 5: 23017

Bir hidrokarbonun 0,5 molü yakıldığında normal koşullarda 44,8 L CO2 ve 2,5 mol H2O oluşmaktadır.

Buna göre bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

(H: 1, C: 12, O: 16)

Soru 6: 23018

5B ile 9F atomları arasında oluşan bileşikleilgili,

I.    Bağlayıcı elektron sayısı 6’dır.
II.   9 çift ortaklanmamış elektron içerir.
III.  Merkez atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7: 23019

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8: 23020

Grafit ile ilgili,

I.    Karbonun doğal allotropudur.
II.   Tabakaları arasındaki bağlar zayıftır.
III.  Karbon atomları düzgün dört yüzlü yapı oluşturur.

yargılarından hangileri yanlıştır?

Soru 9: 23021

VSEPR gösterimi AX3E olan molekül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10: 23022

XY3 molekülü su ile heterojen karışım oluşturduğuna göre

I.    Merkez atomun değerlik elektron sayısı 3’tür.
II.   Molekülde bağ açısı 120odir.
III.  Merkez atomun hibritleşme türü sp3tür.

yargılarından hangileri doğrudur?