Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 23025

Eşit kütledeki elmas ve grafitle ilgili,

I.    İçerdikleri karbon atomu sayıları aynıdır.
II.   Elektrik iletkenlikleri aynıdır.
III.  Grafitin erime sıcaklığı elmasın erime sıcaklığından yüksektir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 2: 23026

Karbon atomları arasında tekli, ikili ve üçlü bağ oluşabilmektedir.

Karbon atomları arasındaki bağı oluşturan hibrit orbitallerin s karakteri arttıkça,

I.    Bağ enerjisi artar.
II.   Bağ sağlamlığı artar.
III.  Bağ uzunluğu artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 3: 23027

Bileşiklerin genel özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

I.    Kovalent bağ içerir.
II.   Erime ve kaynama noktası yüksektir.
III.  Ana kaynağı canlılardır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri CH4 için doğru iken KF için yanlıştır?

Soru 4: 23028
Soru 5: 23029

6C ve 8O atomları arasında oluşan CO2 molekülüyle ilgili,

I.    C atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
II.   Bağ açısı 180odir.
III.  VSEPR gösterimi AX2dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6: 23030

Merkez atomu periyodik cetvelin ikinci periyodunda bulunan moleküllerin VSEPR gösterimleri aşağıda verilmiştir:

I. AX3E
II. AX3
III. AX4

Bu moleküllerin bağ açıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 7: 23031

tepkimesiyle ilgili,

I.    sp2 hibrit orbitalleri sp3 hibrit orbitallerine dönüşmüştür.
II.   H–C–H bağ açısı artmıştır.
III.  Sigma bağ sayısı artmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 8: 26469

Laboratuvar ortamında üretilen ilk organik bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 26470

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 10: 26471

elementlerinden hangileri bulunur?