Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26476

Buna göre hangi bileşikler doğru işaretlenmiştir?

Soru 2: 26478

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi anorganik değildir?

Soru 3: 26481

Verilenlerden hangileri organik bileşiktir?

Soru 4: 26483

Aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiklerin özelliklerinden değildir?

Soru 5: 26484

Aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiktir?

Soru 6: 26488

Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşik değildir?

Soru 7: 26491

Aşağıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangisinin basit formülü diğerlerinden farklıdır?

Soru 8: 26494

C, H ve O elementlerinden oluşan ve basit formüllü CH2O olan organik bir bileşiğin mol kütlesi 180 g/mol ‘dür.

Buna göre bu organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
 (H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)

Soru 9: 26495

C ve H elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 0,1 mol’ü yeterince oksijenle yandığında 0,4 mol H2O ve NK’da 6,72 litre CO2 gazı oluşuyor.

Buna göre bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10: 26508

CxHy organik bileşiğinde kütlece %20 oranında H elementi bulunduğuna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol)