Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26509

Mol kütlesi 70 g/mol olan bir bileşiğin basit formülü CH2 ise molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol)

Soru 2: 26510

C, H ve O elementlerinden oluştuğu bilinen bir organik bileşik kütlece %60 C, %8 H ve %32 O içermektedir.

Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol )

Soru 3: 26511

Bir organik bileşiğinin 0,4 molü yakıldığında 0,8 mol CO2 ve 1,2 mol H2O oluşuyor.

Buna göre bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 26513

Bir organik bileşiğin 9,2 gramı yakıldığında 0,4 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşuyor.

Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H:1 g/mol, O:16 g/mol )

Soru 5: 26515

Buna göre hangilerinin basit formülü doğru yazılmıştır?

Soru 6: 26516

Aşağıdakilerden hangisi karbon elementinin oluşturabileceği bağ şekli değildir? ( 6C)

Soru 7: 26517

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 8: 26519

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 26523

Verilen karbon allotroplarının kullanım alanlarıyla doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10: 26526

yargılarından hangileri doğrudur?