Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7083

Aşağıda verilen iki aşamalı deney basamaklarını okuyarak her aşamaya yönelik  soruları cevaplayınız.

 

Deneyin 1. Aşaması: Bilinmeyen renksiz organik A ve B sıvılarının tanınması için deney yapılıyor. Bu amaçla A ve B sıvılarından iki ayrı tüpe eşit miktarlarda numuneler alınıyor. Tüpteki örnek sıvılar üzerine mor renkli KMnO4 çözeltisinden eşit miktarda damlatılıyor. Tüplerdeki çözeltilerde KMnO4’ün mor renginin kaybolduğu gözlemleniyor.

 

SORU I: Tüplerde hangi organik bileşik sınıfından maddeler olabilir?

 

 

Deneyin 2. Aşaması:  Bilinmeyen renksiz organik A ve B sıvılarından yine iki ayrı tüpe eşit miktarlarda numuneler alınıyor. Bu defa tüplerdeki örnek sıvılar üzerine mavi renkli bazik Cu(OH)2 çözeltisinden eşit miktarlarda damlatılıyor. Tüplerden birinde çözeltinin mavi renginin kaybolduğu, diğer tüpte ise bir renk değişimi veya çökelek oluşmadığı gözlemleniyor.

 

SORU:

1. Bazik Cu(OH)2 çözeltisinin renk değişiminin nedeni ne olabilir?

2.Bazik Cu(OH)2 çözeltisinin renk değişiminin olmadığı gözlemlenen tüpteki madde hangi organik bileşik sınıfına ait olabilir?

 

Soru 2: 7085

-

Soru 3: 7093

Kapalı formülü C6H14 olan molekülün olası yapı izomerlerinden 3 ‘ünü çiziniz. 

Soru 4: 7102

Denklemine göre tollens ayıracı (amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi) bir aldehitle tepkimeye girerse, aldehit asitle yükseltgenirken, çözeltideki Ag+ iyonları da gümüşe indirgenir.

Buna göre 5,8 gramı 21,6 gram Ag açığa çıkaran aldehitin indirgenme ürününü bularak adlandırınız.(C:12 , H:1 , Ag :108 , O:16  )

Soru 5: 7103

X,Y ve Z hidrokarbonları ile ilgili,

0,2’şer molleri yandığında 0,6 mol CO2 oluşuyor.

X amonyaklı bakır (I) klorür ile kırmızı çökelti oluşturmaktadır.

1 mol Z, 2 mol H2 ile doyurulurken, Y katılma tepkimesi vermemektedir.

Buna göre X, Y, Z hidrokarbonlarının formüllerini yazınız.

Soru 6: 7105

I.Hidrojenasyon ile cis izomer yapısında olan yağ asitleri trans izomerine dönüştürülür.

II. Sızma zeytinyağı antioksidan bakımından zengindir.

III. Margarinlerin yapısında katkı maddeleri bulunmaz.

IV. Bitkisel yağlardan margarin üretiminde yağı katılaştırmak için vinterizasyon işlemi uygulanır.

V.Hidrojenasyon bitkisel yağlardaki doymamış yağ asitlerinin, doymuş yağ asitlerine dönüştürülmesidir.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?