Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7011

Alkenlerle ilgili;

I. Alkenler, aynı mol kütlesine sahip alkanlardan daha düşük erime noktasına sahiptir.

II. Polimerleşme tepkimeleri verir.

III. Molekülde bulunan pi bağı, sigma bağına göre daha kuvvetlidir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 2: 7012

Aşağıdakilerden hangisi alken değildir?

Soru 3: 7013

Soru 4: 7014

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin yapısındaki hidrojen sayısı yanlış verilmiştir?

            Bileşik                            Hidrojen Sayısı

Soru 5: 7015

 

Soru 6: 7016

   

Verilen   alkol ve sınıfı için yapılan eşleştirme aşağıdaki  seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 7: 7017
      I. 1 - propanol
     II. 1,2 - bütandiol
    III. 1,2,3 - bütantriol

Yukarıda verilen bileşiklerin aynı basınç altındaki kaynama noktaları için aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
Soru 8: 7018
   I.    Glikol  Antifriz sıvısı olarak
   II.   Gliserin Kozmetik ürünlerde
   III.  Metil alkol  Tatlandırıcılarda

Yukarıda verilen alkol ve kullanım alanlarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 7019
Tersiyer bütil alkol  bileşiği ile ilgili ;
 
  I.    Yükseltgendiğinde  etil metil keton oluşur
  II.   HBr ile tepkimeye girdiğinde 2-Brom-2-metil   propan oluşur.
  III.  1800 C de H2SO4 katalizörlüğünde  su çekilirse 2-metil propen oluşur.
 
Yargılarından hangileri doğrudur?

Alkollerle ilgili;

I. Etanol, iyi bir çözücüdür. 

II. Metanol, çok zehirli bir maddedir.

III. Etanol,  ester ve eterlerin üretiminde ham madde olarak kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?