Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20272

Kütlece %60 saflıktaki 50 g CaCO3 katısından elde edilen asetilen gazının trimerleşmesiyle oluşan bileşiğin kütlesi kaç gramdır?

(Ca: 40, C: 12, O: 16, H: 1)

Soru 2: 26579

2-Kloro-5-metil hekzan bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 26580

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi alkanlara ait değildir?

Soru 4: 26581

Aynı koşullarda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?

Soru 5: 26582

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6: 26583

Verilen alkan bileşiklerinden hangilerinin izomeri yoktur?

Soru 7: 26584

Verilerden hangileri doymuş hidrokarbondur?

Soru 8: 26585

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 9: 26586

Yukarıda verilen bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10: 26587

yargılarından hangileri doğrudur?