Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7021

9,2 gram etil alkolün tam yanmasında harcanan oksijen gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? ( C : 12, H: 1, O: 16 )


Soru 2: 7022

Alkol ve sınıfı için yapılan eşleştirme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 3: 7023

Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır?

Soru 4: 7024

Aşağıdakilerden hangisi orto-nitrotoluenin formülüdür?

Soru 5: 7025

Molekülü ile ilgili;

  I. Naftalin olarak adlandırılır.

 II. Güve kovucu olarak kullanılır.

III. Alifatik hidrokarbondur.

Yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 6: 7026

Aromatik hidrokarbonlar ile ilgli

  I.    Rezonans bağ yapısındadırlar.

  II.   En az altı karbonludur.

  III.  Halka yapılı düzlemsel moleküllerdir.

  IV.  Suda çözünür.

yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 7: 7027

Molekülü ile ilgili;

   I.    Kapalı formülü C6H6 dır.

   II.   Suda çözünür.

   III.  Petrolden elde edilir.

   IV.  Deterjan eldesinde kullanılır.

   V.   Oda koşullarında gaz haldedir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

Soru 8: 7028

Aşağıda formülü verilen aromatik bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?

Soru 9: 7029

Molekülü ile ilgili;

  I. Toksik etkisi çok şiddetlidir.

 II. Anilin olarak adlandırılır.

III. Benzen halkasına amin grubunun bağlanması ile oluşur.

Yargılarından hangileri doğrudur?

      

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri aromatik bileşiktir?