Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7031

  

Yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır?

Soru 2: 7032
Hangi organik bileşik metoksi siklopropan'dır?
Soru 3: 7033
1 mol karışık eterin yakılması için gereken oksijen miktarı 1 mol siklobütan'ın yakılması için gereken oksijen miktarına eşittir. 
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi karışık eterin izomeri olamaz?
 
Soru 4: 7034

 

Yukarıda yapı formülü verilen bileşiğin IUPAC adı nedir?

Soru 5: 7036

Verilen organik bileşik seçeneklerinden hangisi için 1. bileşiğin kaynama noktası 2.sinden büyüktür?

                1. BİLEŞİK                                            2.BİLEŞİK

Soru 6: 7038
Aşağıdakilerden hangisi aerosol spreylerde itici gaz olarak kullanılabilir?
Soru 7: 7039
 Aşağıdakilerden hangisi hem polar hem de apolar çözücü olarak kullanılabilir?
Soru 8: 7041

 

Yukarda verilen bileşiğin IUPAC sistemine göre adı aşağıdakileden hangisidir?

Soru 9: 7042

Hidrokarbonlarla ilgili;

I. Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur.
II. Fosil yakıtlarda fazla miktarda bulunur.
III. Karbon atomları arasında tekli, ikili ve üçlü bağlar bulunabilir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Alkanlar ile ilgili;

I. C ve H atomlarından oluşur.

II. Yapılarında ikili bağlar bulunabilir.

III. Halkalı yapıda olamazlar.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?