Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7045

Genel formülleri CnH2n olan düz zincirli bileşiklerle ilgili;

I. Alken sınıfında yer alır.

II. Yapılarında üçlü bağ bulunabilir.

III. Yanma ürünleri CO2 ve H2O dur.

yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 2: 7046
İzobütil aldehit bileşiğinin açık formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3: 7047

C2H4 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4: 7048
Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi fehling ayıracı ile tepkimeye girer?
Soru 5: 7049


Yapısında C,H,O elementleri bulunduran organik bileşikle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.

I. 0,01 molünün tam yanması sırasında 0,055 mol oksijen gazı kullanılıyor.

II. Tollens ayıracından Ag+ iyonlarını indirgiyor.

III. Kaynama noktasının bütanaldan küçük olduğu biliniyor.

Bu bilgilere göre organik bileşiğin yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7051
Karboksillik asitlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 7: 7052

Bazı yağ asitlerinin ve polikarboksilli asitlerin IUPAC adı ve doğal kaynağı verilmiştir.

Hangi eşleştirme doğru değildir?

            IUPAC Adı                    Doğal Kaynağı

Soru 8: 7053
Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağ asididir?
Soru 9: 7054

Karboksillik asit bileşikleri için verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

Yukarıda verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?