Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7057
Aşağıdakilerden hangisi karboksilik asit türevlerindendir?
Soru 2: 7058

Esterler ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3: 7059

"Yağ asitlerinin gliserin ile oluşturdukları triester bileşiklerine yağ denir."

Aşağıdakilerden hangisi yüksek karbonlu doğal ester bileşikleri olan yağlardandır?

Soru 4: 7060

I. Alkol

II. Ester

III. Karboksilik asit

IV. Aldehit

Balsam maddesinin içinde yukarıdaki organik bileşiklerlerden hangileri bulunur?

Soru 5: 7061

Aşağıda verilen alkollerin eşit mol sayıları yakıldığında yakıt olma özelliği en fazla olan alkol hangisidir?

Soru 6: 7062
 Organik bileşiklerin yapı formülü ve adlandırması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Soru 7: 7063

Yağ asitlerinin NaOH ve KOH ile tepkimesi sonucu oluşan bileşik grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 7064
Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi 2 tür fonksiyonel grup içerir?
Soru 9: 7065
 Aşağıdaki bileşik sınıflarının ilk üyesinin karbon sayısı en azdır?
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yükseltgendiğinde bir keton oluşur?