Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7067

Hidrokarbonlara ait ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 2: 7068

Tepkimesi sonucunda oluşan X için;

  I.    Propanondur.

  II.   Yükseltgenirse karboksilli asit elde edilir.

  III.  Nikel katalizörlüğünde 2-propanole indirgenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 3: 7070

      I. 2 - metil - 2 - propanol

     II. 2 - metil - 1 - propanol

    III. 1 - bütanol

Yukarıda verilen bileşiklerin kaynama noktaları hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır?

Soru 4: 7071

        

bileşiği ile ilgili;

   I.    Kolonyanın yapısında bulunur.

   II.   Bir çok organik madde etil alkolden elde edilir.

   III.  Biyoyakıt işlevi görür.

   IV.  Kozmetiklerin yapımında kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 5: 7072

Benzen bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6: 7073

Genel formülü CnH2n-2 olan düz zincirli bir hidrokarbon için;

  I.    Alken sınıfında yer alır.

  II.   En az 1 tane üçlü bağ içerir.

  III.  En küçük üyesi 2 karbonludur.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

 

Soru 7: 7074

Aromatik bileşikler ile ilgili;

I. En küçük üyeleri benzendir.

II. Genellikle hoş kokuları vardır.

III. Başlıca kaynakları taş kömürü katranı ve petroldür.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

Soru 8: 7075

                                                                                                                                                 

 bileşiği ile ilgili;

I. Anilin olarak adlandırılır.

II. Renksiz ve zehirleyici bir sıvıdır.

III. Bir molekülündeki toplam atom sayısı 15'tir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?   

Soru 9: 7076
Yağlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Sıvının yüzey gerilimini düşüren maddelere yüzey aktif madde denir.

Aşağıdaki maddelerden hangisi yüzey aktif madde değildir?