Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7078
Sabun ve deterjanlar için verilen yargılardan hangisinin doğruluğu kesin değildir?
Soru 2: 7088

Norveç'in Tromsö kentinde sürücülere uygulanan rutin alkol kontrolünde tek bir damla alkol almamış olan sürücü alkolmetre testinden geçemedi. Olay şöyle ortaya çıktı: Polis, sabah saat 10.00'da bir sürücüyü alkol kontrolüne aldı. Üfleme cihazına göre sürücü 0.6 promil alkollüydü. Alkol sınırının 0.5 promilde olduğu Norveç yasalarına göre, bu sınırı aşan sürücü, yüklü bir para cezasına çarptırılıyor ve ehliyetine el konuluyor. Ancak sürücü ‘‘Yemin ederim, tek damla alkol almadım. Sadece bu sabah, portakalı kabuğu ile yedim. Çok sağlıklı olduğu için bunu her zaman yaparım’’ deyince, polis durumdan şüphelendi. Çok geçmeden sürücünün yalan söylemediği ortaya çıktı. 6 gönüllüye portakalı kabuğu ile yedirten polis, kabukların alkol ölçüm cihazlarını yanılttığını saptadı.

Gazete haberine göre bu sürücünün kanında alkol çıkmasına sebep olan madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 3: 7089

C2H5  ̶  O  ̶  C2H5      bileşiği için

  I.    Dietil eter olarak adlandırılır.

  II.   Polar bir moleküldür.

  III.  Kaynama noktası izomeri olan alkolden daha düşüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 4: 7092

-

Soru 5: 7094

Yukarıda verilen organik bileşikte alkil grubuna bağlı fonksiyonel gruplar bulunmaktadır.

Buna göre aşağpıdakilerden hangisi organik bileşiğin alkil grubuna bağlı fonksiyonel gruplardan biri değildir?

Soru 6: 7096

C2H4 molekülü için aşağıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?

  I.    Doymamış hidrokarbondur.

  II.   Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

  III.  Alkindir.

 

Soru 7: 7098

CH3–CH2–CH=CH2  +  H2O  →  Ürün

tepkimesiyle ilgili olarak

   I.    Katılma tepkimesidir.

   II.   Tüm karbonların hibritleşme türü değişmiştir.

   III.  Oluşan ürün doymuş hidrokarbondur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 8: 7099

Organik bileşiklerin aynı şartlarda kaynama sıcaklıkları;  molekül kütlelerine, moleküller arası etkileşimin türüne, saflıklarına, düz ya da dallanmış zincirli olup olmadıkları gibi etkenlere bağlı olarak değişir.

Buna göre aşağıda verilen moleküllerden hangisinin kaynama noktasının diğerlerinden daha yüksek olması beklenir?

Soru 9: 7101

Molekül formülü C2H5OH olan etanol, motorlu araçlarda tek başına yakıt olarak ya da benzine karıştırılan katkı maddesi olarak kullanılabilmektedir. Yaygın olarak mısırdan elde edilen etanolün çevresel ve ekonomik yararları nedeniyle fosil yakıtlara göre avantaj sağlamaktadır.

Buna göre etanol ile ilgili

   I.    Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağıdır.

   II.   Hava kirliliğini azalmak için kullanılabilir.

   III.  Yanması sonucu oluşan ürünler çevreye zarar vermez.

yukarıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?

C2H6, C2H4 ve C2H2 gazlarından oluşan 0,5 mol'lük bir karışım;

  • Br2 ile etkileştiğinde en fazla 0,6 mol Br2 harcanır.
  • Amonyaklı AgNO3 ile etkileştiğinde 48 g çökelek oluşuyor.

Buna göre karışımdaki asetilenin mol yüzdesini hesaplayınız. (Ag: 108; C: 12; H: 1)