Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7109

Bir organik maddenin 0,25 molüyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

  • Yandığında 1 mol CO2 gazı elde ediliyor.
  • 0,25 mol bromla artansız etkileşiyor.
  • Yapısında sadece C ve H atomları bulunduruyor.

Bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

      I.     CH3CH2CH=CH2

      II.    CH3CH=CHCH2CH3

      III.   CH3CH=CHCH3

Soru 2: 20253

bileşiğinin IUPAC sistemine göre adlandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 3: 20254

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi neohekzan izomeri değildir?

Soru 4: 20255

Aşağıdakilerden hangisinde cis-trans izomerliği görülür?

Soru 5: 20256

Aşağıdakilerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir?

Soru 6: 20257

Yukarıdaki tepkimeye göre 13,2 g asetaldehiti etil alkole indirgemek için normal koşullarda kaç litre H2 gereklidir?

( C: 12, O: 16, H: 1 )

Soru 7: 20258

Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinde cis-trans izmerliği vardır?

Soru 8: 20259

Alkanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 9: 20260

CH4 ve C2H6 bileşikleriyle ilgili

  I.    Katılma tepkimesi vermez.

  II.   CH4'ün yeterli miktarda Cl2 ile tepkimesinden CCl4 elde edilir.

  III.  0,2 mol C2H6 tamamen  yanması sonucu 0,4 mol CO2 ve 0,4 mol H2O elde edilir.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 10: 20261

adalandırmalardan hangileri yapılabilir?